Важна информация за нашето посредничество

Относно продажната цена на имота

Всеки имот има субективна цена, която собственика определя, субективна  цена, която купувача предлага и независима от двете страни - обективна  пазарна цена за имота. Наше задължение е да представяме имота с цената, която собственика иска да получи за него. Тя често е завишена. Ние оценяваме обективно имота и знаем пазарната му цена. Нашата мисия е да срещаме търсенето и предлагането, да предлагаме услуги с високо качество и да създаваме предпоставки за осъществяване на сделка. 

Относно огледа на имота на имота

Огледите на имоти са безплатни

Възползвайте се от нашата програма за огледи, съчетаваща полезното с приятното. Ние Ви каним на обзорно пътуване, по време на което ще Ви покажем интересни неща и имоти. В нашия сайт представяме имотите такива каквито са – самотни, романтични, делови, приятелски, луксозни, уникални. Всеки имот има биография, носи посланието на времето  и чувствата с които е построен и обитаван. Ние не произвеждаме оферти за имоти, ние рисуваме портрети и се стремим те да са реалистични и откровени.Правим обстоен анализ на огледите и определяме разумната инвестиционна цена, която да предложим на собствениците. Договорили сме опция за резервиране  за определен срок, за да направите огледи на още имоти. Извършването на оглед е свързано със задължително подписване на Двустранен протокол за оглед на имота между Агенцията и Клиента / потенциален купувач / и между Агенцията и Собственика на имота. Този протокол удостоверява посредничеството на агенцията между продавача и купувача относно продажбата на имота.

Резервация на имота за определен срок

Плащате за определен срок, в рамките на който имотът не се предлага за продажба. След изтичане на срока имотът става достъпен. Размерът на тази сума е 0,01% от обявената продажна цена на имота за едно денонощие.

Предварителен договор и авансово плащане при покупка на имот

Сключването на предварителен договор не е задължително. Обичайният срок на действие на този договор е 30 дни, в рамките на които се подготвя и осъществява нотариалната сделка. Размерът на авансовото плащане е по договаряне, но не повече от 10%.

Възнаграждение за агенцията при осъществено посредничество за покупка на имот
Ние не искаме комисионна, ние получаваме възнаграждение от клиентите си за реално положен труд, реално извършени разходи и гаранция за законосъобразността на сделката. Стойността на нашето посредничество е 3% от продажната цена на имота, но не по – малко от 1000 евро.

Калкулатор на разходите за купувача по сделката

  • Покупката на имот има основни съпътстващи разходи.
  • 3% от данъчната оценка на имота за прехвърляне на собствеността и
  • 1,5% от данъчната оценка за хонорар на нотариуса.
  • При първична продажба на нов имот е възможно да се дължи ДДС в размер на 23%

Начин на плащане

Всички разплащания по сделки с недвижими имоти в Гърция задължително се извършват по банков път. Парите в размер на продажната цена на имота се заплащат с банков превод от сметка на купувача в гръцка банка към сметката на собственика. Трансфера на сумата от България в Гърция се извършва с банков превод преди сделката.Необходимо е деклариране на произхода на парите пред двете банки – българската и гръцката.

За повече информация 

+359 885 898784

office@halkidikigreece.estate

Георги Добриков - управител