Въпроси

Посредничеството е вид бизнес дейност. Тя е икономическа единица, която осъществява среща на търсенето и предлагането на недвижими имоти.
Ние не взимаме комисионна, ние получаваме възнаграждение от клиентите си за реално положен труд, реално извършени разходи и осъществено посредничество. Ние инвестираме, за да постигнем бърза и качествена услуга.
Размерът на нашето възнаграждение се определя в % от действителната продажна цена на имота. Той се движи между 1% и 3 % в зависимост от начина на придобиване на Вашата оферта, характеристиките на имота и състоянието на пазара в момента Точният процент се определя по електронен начин след изготвяне на търговската оферта и маркетинговия план за реклама и продажба на Вашия имот. Ще бъдете уведомени за това на посочената за кореспонденция с Вас електронна поща.
Нашият съвет към Вас е да изпратите Вашата оферта в нашия Център за обслужване на клиенти като попълните формата за публикуване на имот. По този начин ще намалите разхода си за посредничество.

Посредничеството е вид бизнес дейност. Тя е икономическа единица, която осъществява среща на търсенето и предлагането на недвижими имоти.
Ние не взимаме комисионна, ние получаваме възнаграждение от клиентите си за реално положен труд, реално извършени разходи и осъществено посредничество. Ние инвестираме, за да постигнем бърза и качествена услуга.
Размерът на нашето възнаграждение е 3% от действителната продажна цена на имота. Сумата включва пълно съдействие и гаранция за сделката.
Нашият съвет към Вас е да заявите услугата в нашия Център за обслужване на клиенти като попълните формата за създаване на оферта за намиране на имоти. Това е лесен и бърз начин за постигане на целта по зададени от Вас характеристики.

Размерът на нашето възнаграждение е 50% от действителната наемна цена, определена за един месец. Плаща се еднократно. Сумата включва пълно съдействие и гаранция за сделката. 
Ако веднъж сте ползвали наше посредничество, получавате отстъпка 10%.

Размерът на нашето възнаграждение е 50% от действителната наемна цена, определена за един месец. Плаща се еднократно. Сумата включва пълно съдействие и гаранция за сделката.
Ако веднъж сте ползвали наше посредничество, получавате отстъпка от 10%

Размерът на нашето възнаграждение е 10% от действителната цена определена за срока на настаняване в имота. Плаща се еднократно и за всеки отделен случай.

Продажбата на недвижим имот зависи пряко от цената, която собственикът иска да получи за него.
Цената на един имот може да бъде определена с обективна методика за оценяване. Тя зависи от много характеристики на имота и стойностите на извършващите се в момента сделки в региона. Това е пазарната цена на имота.
Субективното завишаване на цената от собственика може да направи имота непродаваем. Разумното снижаване от пазарната цена и активният маркетинг на нашата агенция може да продаде бързо имота.
Ние не приемаме посредничество за продажба на имот с обявена нереална за региона и имота продажна цена.

Продажбата и покупката на недвижим имот зависи пряко от цената, която собственикът определя, а купувачът предлага.
При съответствие на тези две цени с пазарната за региона цена на имота, сделка може да се постигне в кратки срокове.
Ако желаете да купите имот за цена по – ниска от пазарната, ние не се ангажираме със срокове.

Договорът за посредничество е задължително условие за осъществяване на посредничество.
Необходимо е да сключите договор с нас, преди осъществяването на първия за Вас оглед на Вашия имот.
За всеки оглед се съставя протокол за извършен оглед, който се подписва от двете страни по договора.
Договорът се съставя на Вашият национален език.

Препоръчваме Ви да сключите договор с нас, ако не сте прехвърлили на друг субект изключително право за посредничество.
В случай, че сте направили това и сключите договор с нас, прочетете отново тази извадка от нашия договор:

Чл.9/3/ Налице е осъществено посредничество винаги, когато в срока на действие на настоящия договор и до една година след прекратяването му, Възложителят е сключил предварителен или окончателен договор с купувач на имота, за който Страните са подписали Протокол по чл.3, ал.1, т. 2 за извършен оглед, и независимо от цената, на която Възложителя – продавач е продал имота си на купувача.

Нашият договор предлага не изключително право за посредничество и не Ви ограничава да наемате други посредници.

Възнаграждение се дължи само при осъществено посредничество.
Вижте цитат от нашия договор.

Чл.9(4) Възнаграждението се изплаща на Посредника при подписването на предварителния договор за покупка-продажба на имота, а когато такъв не се сключва от Възложителя – купувач и Продавача, в деня на сключване на окончателния договор за покупко-продажба на имота.
Възнаграждението се изплаща по начин, определен от държавата.

Размерът на възнаграждението на Агенцията за посредничество при поддържане на Вашия имот е 25 евро за един месец.
Дължимите държавни и общински данъци зависят от местонахождението, категорията, и площта на имота. Те ще Ви бъдат съобщени по време на анализа на извършените от Вас огледи или като отговор на предварително запитване за конкретен имот.

Уважаеми клиенти,

Ние предлагаме, работим и осъществяваме услуги с високо качество и бързина.
Изпратете ни оферта за търсене на имот по зададени от Вас критерии и няма да прекарвате часове пред компютъра.. Няма да трупате разходи за телефонни разговори, за които Ви е необходим гръцки език. Няма да  пътувате и да посещавате офиси. Спестявате свободно време и нямате текущи разходи.
За престоят Ви в Гърция с цел извършване на огледи на имоти или сключване на сделки, имаме специални програми с големи отстъпки в цените.

Уважаеми клиенти,

Ние предлагаме, работим и осъществяваме услуги с високо качество и бързина.
Нашата рекламна стратегия и маркетингови програми обхващат всички държави в Европа. Това ни позволява да работим активно и ефективно.
На тази база създаваме програма за бързи продажби, в срок до 45 дни при възнаграждение 7 %.