Какъв е размерът на възнаграждението за Вашето посредничество при намиране на имот под наем?

Размерът на нашето възнаграждение е 50% от действителната наемна цена, определена за един месец. Плаща се еднократно. Сумата включва пълно съдействие и гаранция за сделката.
Ако веднъж сте ползвали наше посредничество, получавате отстъпка от 10%