Какъв е размерът на възнаграждението за Вашето посредничество при намиране на краткосрочни ваканционни наематели?

Размерът на нашето възнаграждение е 10% от действителната цена определена за срока на настаняване в имота. Плаща се еднократно и за всеки отделен случай.