Как, кога и къде ще сключа договор за посредничество с Вас?

Договорът за посредничество е задължително условие за осъществяване на посредничество.
Необходимо е да сключите договор с нас, преди осъществяването на първия за Вас оглед на Вашия имот.
За всеки оглед се съставя протокол за извършен оглед, който се подписва от двете страни по договора.
Договорът се съставя на Вашият национален език.