Колко време ще чакам да намерите имота, който търся да купя?

Продажбата и покупката на недвижим имот зависи пряко от цената, която собственикът определя, а купувачът предлага.
При съответствие на тези две цени с пазарната за региона цена на имота, сделка може да се постигне в кратки срокове.
Ако желаете да купите имот за цена по – ниска от пазарната, ние не се ангажираме със срокове.