Колко време ще чакам, за да продадете имота ми?

Продажбата на недвижим имот зависи пряко от цената, която собственикът иска да получи за него.
Цената на един имот може да бъде определена с обективна методика за оценяване. Тя зависи от много характеристики на имота и стойностите на извършващите се в момента сделки в региона. Това е пазарната цена на имота.
Субективното завишаване на цената от собственика може да направи имота непродаваем. Разумното снижаване от пазарната цена и активният маркетинг на нашата агенция може да продаде бързо имота.
Ние не приемаме посредничество за продажба на имот с обявена нереална за региона и имота продажна цена.