Поддържане на закупения имот

image of Поддържане на закупения имот

Осъществява посредничество, изразяващо се в следната бизнес дейност в полза на клиента:

ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Уважаеми клиенти!
Тази услуга е предназначена завсички наши клиенти, закупили имоти с посредничеството на HALKIDIKI GREECE” Lтd

Нашата Агенция ще извършва периодично от Ваше име и във Ваша полза относно закупения от Вас имот, следните дейности:

1. представителство на Собственика пред държавните и общински органи 
2. получаване, обработване и отговор на кореспонденцията адресирана от тези органи до Собственика на имота.
3. представителство на Собственика пред етажната собственост, ако има такава
4. организиране и заплащане на постоянните и текущите разходи, произтичащи от собствеността и потреблението на имота, и тяхното счетоводство.
5. периодична проверка изправността и състоянието на инфраструктурата на имота и представяне на доклад до Собственика
6. Допълнителни платени дейности

  • Почистване на имота по заявка.
  • Поддържане на интериора и екстериора на имота
  • Сезонна профилактика на имота

Представителството на собственика се осъществява чрез упълномощаване.
Ние изграждаме взаимоотношения с клиентите си по начин гарантиращ правата и задълженията на двете страни.
Моля, прочетете внимателно нашия договор за посредничество и коментарната рубрика „ Често задавани въпроси”.