Реновиране на закупения имот

image of Реновиране на закупения имот

Осъществява посредничество, изразяващо се в следната бизнес дейност в полза на клиента:

РЕНОВИРАНЕ НА ЗАКУПЕНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ

Уважаеми клиенти!
Тази услуга е предназначена за собствениците, закупили имоти с посредничеството на HALKIDIKI GREECE” Lтd 
Предмет на услугата са ремонтни дейности от името на Собственика, в негова полза и относно закупения имот.
Тези дейности се описват подробно в договор.

Материалите са по избор на клиента.
Обзавеждането е по каталог или с поръчка.
Сроковете за изпълнение са кратки., 
Качеството е гарантирано високо.
Присъствието на собственика не е необходимо.

Договорът се сключва преди нотариалната сделка за закупуване на имота и влиза в сила след вписването на собствеността в имотния регистър.
Ние изграждаме взаимоотношения с клиентите си по начин гарантиращ правата и задълженията на двете страни.
Моля, прочетете внимателно нашия договор за посредничество и коментарната рубрика „ Често задавани въпроси”.