Συχνές Ερωτήσεις

Η μεσολάβηση είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι οικονομική μονάδα που επιτυγχάνει συνάντηση μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς της ακίνητης περιουσίας.
Εμείς δεν παίρνουμε προμήθεια, παίρνουμε αμοιβή (μεσιτικά δικαιώματα) από τους πελάτες μας για την πραγματική εργασία, τα πραγματικά έξοδα και την πραγματοποιημένη μεσολάβησή μας. Επενδύουμε για να πετύχουμε γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση.
Τα μεσιτικά μας δικαιώματα υπολογίζονται ως ποσοστό επί της πραγματικής αξίας πώλησης του ακινήτου. Αυτά κυμαίνονται μεταξύ 1% και 3%, ανάλογα με τον τρόπο απόκτησης της προσφοράς σας, τα χαρακτηριστικά του ακινήτου και την κατάσταση της αγοράς κατά τη στιγμή εκείνη. Το ακριβές ποσοστό υπολογίζεται ηλεκτρονικά, μετά την κατάρτιση της εμπορικής προσφοράς και το σχέδιο μάρκετινγκ για την προώθηση και την πώληση του ακινήτου σας. Θα ειδοποιηθείτε σχετικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει για επικοινωνία.
Θα σας συμβουλεύαμε να στείλετε την προσφορά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, συμπληρώνοντας τη φόρμα για τη δημοσίευση της αγγελίας του ακινήτου. Αυτό θα μειώσει τα μεσιτικά σας έξοδα.

Η μεσολάβηση είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι οικονομική μονάδα που επιτυγχάνει συνάντηση μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς της ακίνητης περιουσίας.
Εμείς δεν παίρνουμε προμήθεια, παίρνουμε αμοιβή (μεσιτικά δικαιώματα) από τους πελάτες μας για την πραγματική εργασία, τα πραγματικά έξοδα και την πραγματοποιημένη μεσολάβησή μας. Επενδύουμε για να πετύχουμε γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση.
Τα μεσιτικά μας έξοδα υπολογίζονται σε 3% επί της πραγματικής αξίας πώλησης του ακινήτου. Το ποσό περιλαμβάνει πλήρη συνεργασία και εγγύηση για τη συναλλαγή.
Θα σας συμβουλεύαμε να στείλετε την προσφορά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, συμπληρώνοντας τη φόρμα δημιουργίας προσφοράς για την εξεύρεση ακινήτων Είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος να βρείτε αυτό που θέλετε, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου της αρεσκείας σας.

Τα μεσιτικά μας έξοδα υπολογίζονται σε 50% επί της πραγματικής αξίας του ενοικίου του ακινήτου για ένα μήνα. Καταβάλλονται μόνο μία φορά. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η πλήρης συνεργασία και εγγύηση για τη συναλλαγή.
Αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει τη μεσολάβησή μας, κερδίζετε έκπτωση 10%.

Τα μεσιτικά μας έξοδα υπολογίζονται σε 50% επί της πραγματικής αξίας του ενοικίου του ακινήτου για ένα μήνα. Καταβάλλονται μόνο μία φορά. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η πλήρης συνεργασία και εγγύηση για τη συναλλαγή.
Αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει τη μεσολάβησή μας, κερδίζετε έκπτωση 10%.

The amount of our remuneration is 10% of the actual price determined for the termΤο μέγεθος της αμοιβής μας ορίζεται σε 10% επί της πραγματικής αξίας του ενοικίου που ορίζεται για το διάστημα παραμονής στο ακίνητο. Καταβάλλεται μόνο μία φορά και για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. of tenancy. It is paid as a lump sum in each separate case.

Η πώληση του ακινήτου εξαρτάται άμεσα από την τιμή που θα ήθελε να πάρει ο ιδιοκτήτης γι’ αυτό.
Το κόστος ενός ακινήτου μπορεί να υπολογιστεί με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης. Εξαρτάται από πολλά χαρακτηριστικά του ακινήτου και τις αξίες των συναλλαγών που διεξάγονται κατά την συγκεκριμένη στιγμή στην περιοχή. Αυτή είναι η αγοραία αξία του ακινήτου.
Η υποκειμενική αύξηση της τιμής από πλευράς του ιδιοκτήτη μπορεί να κάνει το ακίνητο μη εμπορεύσιμο. Η εύλογη μείωση της αγοραίας αξίας και το ενεργό μάρκετινγκ του γραφείου μας μπορεί να βοηθήσει για τη γρήγορη πώληση του ακινήτου.
Δεν δεχόμαστε να μεσολαβούμε για πώληση ακινήτου, του οποίου η αγοραία αξία δεν είναι πραγματική για την περιοχή και το ακίνητο.

Η αγοραπωλησία ενός ακινήτου εξαρτάται άμεσα από την τιμή που ο ιδιοκτήτης καθορίζει και ο αγοραστής προσφέρει.
Όταν αυτές οι δύο τιμές ανταποκρίνονται στην αγοραία αξία στην περιοχή, η επίτευξη συμφωνίας για τη συναλλαγή μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Αν θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο σε τιμή χαμηλότερη από την αγοραία, εμείς δεν δεσμευόμαστε να ορίσουμε προθεσμία.

Η σύμβαση μεσιτείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της μεσολάβησης.
Είναι απαραίτητο να συνάψετε σύμβαση μεσιτείας μαζί μας πριν από την πραγματοποίηση της πρώτης για σας επιθεώρησης του ακινήτου σας.
Σε κάθε επιθεώρηση συντάσσεται πρωτόκολλο επιθεώρησης ακινήτου που υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους.
Η σύμβαση συντάσσεται στην εθνική σας γλώσσα.

Σας συνιστούμε να υπογράψετε σύμβαση μαζί μας, αν δεν έχετε μεταβιβάσει τα αποκλειστικά δικαιώματα μεσολάβησης σε τρίτους.
Αν έχετε κάνει αυτό και υπογράψετε σύμβαση μαζί μας, διαβάστε ξανά αυτό το απόσπασμα της σύμβασής μας:

Άρθρο 9 (3): Θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε μεσιτεία πάντα όταν, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και έως και ένα χρόνο μετά τη λήξη της, ο Αναθέτων έχει συνάψει προκαταρκτική ή οριστική σύμβαση με αγοραστή του ακινήτου και αφού τα Μέρη είχαν υπογράψει Πρωτόκολλο κατά το άρθ. 3, παρ. 1, σημ. 2 για την πραγματοποίηση επιθεώρησης του ακινήτου, και ανεξάρτητα από την τιμή στην οποία ο Αναθέτων-πωλητής έχει πωλήσει το ακίνητο στον αγοραστή.
Η σύμβασή μας προσφέρει μη αποκλειστικό δικαίωμα μεσολάβησης, και δεν σας περιορίζει να προσλάβετε και άλλους μεσίτες.

Η αμοιβή καταβάλλεται μόνο σε περίπτωση πραγματοποιημένης μεσολάβησης.
Δείτε άλλο απόσπασμα της σύμβασής μας:

Άρθρο 9 (4) Η αμοιβή καταβάλλεται στη Μεσίτρια κατά την υπογραφή του προσυμφώνου για την πώληση του ακινήτου, και σε περίπτωση που δεν έχει υπογραφεί προσύμφωνο μεταξύ του Αναθέτοντος-πωλητή και του αγοραστή – κατά την ημέρα της υπογραφής της οριστικής σύμβασης πώλησης του ακινήτου.
Η αμοιβή καταβάλλεται με τρόπο που καθορίζεται από το κράτος.

Τα έξοδα του μεσιτικού γραφείου μας για μεσολάβηση στη συντήρηση του ακινήτου σας ορίζονται στα 25 ευρώ τον μήνα.
Οι κρατικοί και δημοτικοί φόροι που οφείλονται εξαρτώνται από την τοποθεσία, την κατηγορία και το μέγεθος του ακινήτου. Θα ενημερωθείτε σχετικά μετά την επιθεώρηση και την ανάλυση που θα κάνουμε επί τόπου ή θα πάρετε τη σχετική απάντησή μας για κάποιο συγκεκριμένο ακίνητο.

Αγαπητοί μας πελάτες,

Εμείς προσφέρουμε, αναλαμβάνουμε και εκτελούμε ποιοτικές και γρήγορες υπηρεσίες.
Στείλτε μας προσφορά αναζήτησης ακινήτων με τα κριτήριά σας και δεν θα χρειαστεί να περνάτε ατέλειωτες ώρες πάνω στον υπολογιστή. Δεν θα έχετε έξοδα για τηλεφωνικές κλήσεις στο εξωτερικό, για τις οποίες μάλιστα θα πρέπει να γνωρίζετε και τα Ελληνικά. Δεν θα ταξιδεύετε για να επισκέπτεστε μεσιτικά γραφεία. Εξοικονομήστε χρόνο και κόψτε τις τρέχοντα έξοδα.
Σας προσφέρουμε ειδικά προγράμματα με μεγάλες εκπτώσεις, για τη διαμονή σας στην Ελλάδα με σκοπό να επιθεωρήσετε κάποιο ακίνητο ή να κλείσετε μια συναλλαγή.

Αγαπητοί μας πελάτες,

Εμείς προσφέρουμε, αναλαμβάνουμε και εκτελούμε ποιοτικές και γρήγορες υπηρεσίες.
Η στρατηγική διαφήμισης και τα προγράμματα μάρκετινγκ της εταιρείας μας καλύπτουν όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό μας επιτρέπει να εργαστούμε ενεργά και αποτελεσματικά.
Πάνω σε αυτή τη βάση, δημιουργούμε πρόγραμμα γρήγορων πωλήσεων εντός 45 ημερών με 7 τοις εκατό χρέωση.

Αγαπητοί μας πελάτες, μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας, χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.