Czech

Centrum pro personální obsluhu zákazníků:

Kategorie zákazníka: PRODÁVAJÍCÍ NEMOVITOSTI

Poskytované služby: SEHNÁNÍ KUPUJÍCÍCH PRO NEMOVITOST

Halkidiki Greece ltd uskutečňuje zprostředkování, jehož podstatou je tato podnikatelská činnost ve prospěch majitele nemovitosti:

SEHNÁNÍ KUPUJÍCÍHO A KOMPLETNÍ SOUČINNOST K UZAVŘENÍ OBCHODU NA KOUPI A PRODEJ NEMOVITOSTI

Vážení zákazníci!

Tato služba je určena majitelům nemovitostí po pobřeží Chalkidiki. Předmětem služby jsou nemovitosti všech kategorií.

Abyste mohli této služby užít, je zapotřebí:

 • mít doklady, prokazující Vaše práva k nemovitosti a předložit jejich kopie na požádání
 • objednat službu vyplněním formuláře k zveřejnění nemovitosti
 • poslat nabídku v naše Zákaznické centrum ukázaným způsobem.

Práce na Vaší nabídce začne po jejím schválení vedoucím orgánem, tj. do 24 hodin po potvrzení obdržení nabídky v centru. Budete o tom informování na Vámi ukázaný email. V tomto sdělení obdržíte rovněž dodatečné informace.

Zveřejnění Vaší nemovitosti na našich webových stránkách, její prezentace v našich mezinárodních marketingových programech a před personálními zákazníky proběhnou v rámci tří pracovních dnů. My budujeme své vztahy se zákazníky způsobem, který zaručuje práva a závazky obou stran. Přečtěte si, prosím, pozorně naši smlouvu o zprostředkování a rubriku s komentáři “Často kladené otázky”

Kategorie zákazníka: KUPUJÍCÍ NEMOVITOSTI

Poskytované služby: SEHNÁNÍ NEMOVITOSTÍ KE KOUPI

Halkidiki Greece ltd uskutečňuje zprostředkování, jehož podstatou je tato podnikatelská činnost ve prospěch zákazníka:

SEHNÁNÍ NEMOVITOSTI A KOMPLETNÍ SOUČINNOSTK UZAVŘENÍ OBCHODU NA KOUPI A PRODEJ NEMOVITOSTI

Vážení zákazníci!

Tato služba je určena všem naším zákazníkům bez ohledu na jejich národnost, místo bydlení a jazyk komunikace.
Předmětem služby jsou nemovitosti všech kategorií.

Abyste mohli této služby užít, je zapotřebí:

 • objednat službu vyplněním formuláře k zveřejnění nabídky
 • poslat nabídku v naše Zákaznické centrum ukázaným způsobem.

Práce na Vaší nabídce začne po jejím schválení vedoucím orgánem, tj. do 24 hodin po potvrzení obdržení nabídky v centru. Budete o tom informování na Vámi ukázaný email. V tomto sdělení obdržíte rovněž dodatečné informace.

My budujeme své vztahy se zákazníky způsobem, který zaručuje práva a závazky obou stran. Přečtěte si, prosím, pozorně naši smlouvu o zprostředkování a rubriku s komentáři “Často kladené otázky”

Kategorie zákazníka: ZAKOUPIL NEMOVITOST SE ZPROSTŘEDKOVÁNÍM HALKIDIKI GREECE Ltd

Poskytované služby: RENOVACE ZAKOUPENÉ NEMOVITOSTI

Halkidiki Greece ltd uskutečňuje zprostředkování, jehož podstatou je tato podnikatelská činnost ve

prospěch zákazníka:

RENOVACE ZAKOUPENÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU

Vážení zákazníci!

Tato služba je určena majitelům, kteří zakoupili nemovitosti se zprostředkováním společnosti HALKIDIKI GREECE Ltd

Předmětem služby jsou opravářské činnosti jménem Majitele, v jeho prospěch a týkající se zakoupené nemovitosti

Tyto činnosti budou popsány podrobně ve smlouvě.
Vložené materiály budou dle volby zákazníka.
Zařízení nábytkem bude podle katalogu nebo na zakázku.
Práce budou splněny v krátkých lhůtách.
Kvalita je zaručeně vysoká.
Přítomnost majitele není nutná.
Smlouva bude uzavřena před notářským odbavením koupě nemovitosti a nabude účinnosti po zapsání vlastnictví do majetkového rejstříku.
My budujeme své vztahy se zákazníky způsobem, který zaručuje práva a závazky obou stran

Přečtěte si, prosím, pozorně naši smlouvu o zprostředkování a rubriku s komentáři “Často kladené otázky”

Status zákazníka: ZAKOUPIL NEMOVITOST SE ZPROSTŘEDKOVÁNÍM HALKIDIKI GREECE Ltd

Poskytované služby: ÚDRŽBA ZAKOUPENÉ NEMOVITOSTI

Halkidiki Greece ltd uskutečňuje zprostředkování, jehož podstatou je tato podnikatelská činnost ve prospěch zákazníka:

ÚDRŽBA NEMOVITÉHO MAJETKU

Vážení zákazníci!

Tato služba je určena všem naším zákazníkům, kteří zakoupili nemovitosti se zprostředkováním společnosti HALKIDIKI GREECE Ltd

Naše Agentura bude vykonávat pravidelně Vaším jménem a ve Váš prospěch ohledně Vámi zakoupené nemovitosti tyto činnosti:

 1. zastupování Majitele před státními a obecními úřady
 2. přebírání, zpracování a vyřizování korespondence, adresovanou těmito úřady Majiteli nemovitosti.
 3. zastupování Majitele ¨před společenstvím vlastníků nemovitosti, pokud takové je
 4. spravování a placení stálých a běžných nákladů, vyplývajících z vlastnictví a z provozování nemovitosti a jejich účetnictví
 5. pravidelná prověrka bezporuchovosti a stavu infrastruktury nemovitosti a předložení zprávy o tom Majiteli
 6. Dodatečné placené činnosti
  • Úklid nemovitosti na zakázku
  • Údržba interiéru a exteriéru nemovitosti
  • Sezonní profylaktika nemovitosti

Zastupování majitele se děje na základě plné moci.
My budujeme své vztahy se zákazníky způsobem, který zaručuje práva a závazky obou stran. Přečtěte si, prosím, pozorně naši smlouvu o zprostředkování a rubriku s komentáři “Často kladené otázky”

Kategorie zákazníka: PRONAJÍMATEL

Poskytované služby: SEHNÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PRÁZDNINOVÝCH PODNÁJEMNÍKŮ

Halkidiki Greece ltd uskutečňuje zprostředkování, jehož podstatou je tato podnikatelská činnost ve prospěch majitele nemovitosti:

SEHNÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNÁJEMNÍKU PRO PRÁZDNINY A DOVOLENOU BĚHEM CELÉ TURISTICKÉ SEZONY

Vážení zákazníci!

Tato služba je určena majitelům nemovitostí po pobřeží Chalkidiki. Předmětem nájemních vztahů může být celá nemovitost nebo její části.

Abyste mohli této služby užít, je zapotřebí:

 • mít doklad, prokazující Vaše práva k nemovitosti, a předložit jeho kopii na požádání
 • aby byla nemovitost uvedena do provozu a aby fungovala jako ubytovací místo
 • aby byla blízko moře
 • aby infrastruktura v nemovitosti /vodovod, odtoky, elektrická instalace a elektrické spotřebiče/ fungovaly normálně a bezpečně pro zákazníky
 • aby byly nemovitost, budova, ve které se nemovitost nachází, a okolí udržovány
 • aby stávající nábytek zaručoval normální pohodlí a aby splňoval sanitní a hygienické normy na obývání
 • aby bylo dosaženo souhlasu o stanovení dynamických, flexibilních a konkurenčních cen pro celou sezonu od května do října včetně.
 • aby bylo dosaženo souhlasu o užívání rezervace prostřednictvím naších webových stránek
 • aby bylo dosaženo souhlasu o způsobu placení
 • aby bylo dosaženo souhlasu o uzavření smlouvy
 • abyste objednali službu vyplněním formuláře k zveřejnění nabídky
 • abyste poslali nabídku v naše Zákaznické centrum ukázaným způsobem.

Práce na Vaší nabídce začne po jejím schválení vedoucím orgánem, tj. do 24 hodin po potvrzení obdržení nabídky v centru. Budete o tom informování na Vámi ukázaný email. V tomto sdělení obdržíte rovněž dodatečné informace.

My budujeme své vztahy se zákazníky způsobem, který zaručuje práva a závazky obou stran. Přečtěte si, prosím, pozorně naši smlouvu o zprostředkování a rubriku s komentáři “Často kladené otázky”

Kategorie zákazníka: PRONAJÍMATEL

Poskytované služby: SEHNÁNÍ PODNÁJEMNÍKŮ

Halkidiki Greece ltd uskutečňuje zprostředkování, jehož podstatou je tato podnikatelská činnost ve prospěch majitele nemovitosti:

SEHNÁNÍ PODNÁJEMNÍKA K PROVOZOVÁNÍ URČITÉ ČINNOSTI V NEMOVITOSTI A KOMPLETNÍ SOUČINNOST PRO UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

Vážení zákazníci!

Tato služba je určena majitelům nemovitostí po pobřeží Chalkidiki. Předmětem nájemních vztahů může být celá nemovitost nebo její části.

Předmětem služby jsou nemovitosti v těchto kategoriích.

 • ubytovací místa
 • restaurace
 • kavárny
 • bary
 • prodejny
 • obchodní plochy
 • parcely u moře

Abyste této služby užívali, je zapotřebí:

 • objednat službu vyplněním formuláře k zveřejnění nabídky
 • abyste poslali nabídku v naše Zákaznické centrum ukázaným způsobem.

Práce na Vaší nabídce začne po jejím schválení vedoucím orgánem, tj. do 24 hodin po potvrzení obdržení nabídky v centru. Budete o tom informování na Vámi ukázaný email. V tomto sdělení obdržíte rovněž dodatečné informace.

My budujeme své vztahy se zákazníky způsobem, který zaručuje práva a závazky obou stran. Přečtěte si, prosím, pozorně naši smlouvu o zprostředkování a rubriku s komentáři “Často kladené otázky”.

Kategorie zákazníka: PRONAJÍMATEL

Poskytované služby: SEHNÁNÍ NEMOVITOSTÍ K PRONAJMU

Halkidiki Greece ltd uskutečňuje zprostředkování, jehož podstatou je tato podnikatelská činnost ve prospěch zákazníka:

SEHNÁNÍ NEMOVITOSTI K PRONAJMU ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ URČITÉ ČINNOSTI

Vážení zákazníci!

Tato služba je určena všem naším zákazníkům, kteří hledají nemovitost k pronajmu na pobřeží Chalkidiki za určitým účelem.

Předmětem služby jsou nemovitosti v těchto kategoriích:

 • ubytovací místa
 • restaurace
 • kavárny
 • bary
 • prodejny
 • obchodní plochy
 • parcely u moře

Abyste této služby užívali, je zapotřebí:

 • abyste objednali službu vyplněním formuláře k zveřejnění nabídky
 • abyste poslali nabídku v naše Zákaznické centrum ukázaným způsobem.

Práce na Vaší nabídce začne po jejím schválení vedoucím orgánem, tj. do 24 hodin po potvrzení obdržení nabídky v centru. Budete o tom informování na Vámi ukázaný email. V tomto sdělení obdržíte rovněž dodatečné informace.

My budujeme své vztahy se zákazníky způsobem, který zaručuje práva a závazky obou stran. Přečtěte si, prosím, pozorně naši smlouvu o zprostředkování a rubriku s komentáři “Často kladené otázky”.

Často kladené otázky

Smlouva o zprostředkování při koupi nemovitosti

Pdf

PDF icon cont-cz.pdf PDF icon faq-cz.pdf PDF icon serv-01-cz.pdf PDF icon serv-02-cz.pdf PDF icon serv-03-cz.pdf PDF icon serv-04-cz.pdf PDF icon serv-05-cz.pdf PDF icon serv-06-cz.pdf PDF icon serv-07-cz.pdf