Hungarian

Személyes ügyfélszolgálati központ

Ügyfél kategória: INGATLAN ELADÓ

Elérhető szolgáltatások: VEVŐ MEGTALÁLÁSA AZ INGATLANRA

A Halkidiki Greece ltd. közvetítői tevékenységet folytat, amely ingatlantulajdonosok számára végzett alábbi üzleti tevékenységben nyilvánul meg:

VEVŐ MEGTALÁLÁSA, ÉS AZ INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉBEN VALÓ TELJES KÖZREMŰKÖDÉS

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezt a szolgáltatást Halkidiki tengerparti részén található ingatlanok tulajdonosainak ajánljuk. A szolgáltatás tárgyát az összes kategóriába besorolt ingatlan képezi.

Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételéhez az alábbiak szükségesek:

 • rendelkeznie kell az ingatlan feletti tulajdonjogra vonatkozó dokumentumokkal, és ezeknek a másolatát kérésre rendelkezésre kell bocsátania;
 • meg kell igényelnie a szolgáltatást oly módon, hogy kitölti az ingatlan meghirdetésére vonatkozó formanyomtatványt;
 • el kell küldenie az ajánlatát Személyes Ügyfélszolgálati Központunknak az utasítás szerint meghatározott módon.
 • Az Ön ajánlatán azután kezdünk el dolgozni, miután azt vezetői testületünk jóváhagyta. A jóváhagyásra az ajánlatnak a központba történő megérkezésének a megerősítése utáni 24 órában kerül sor. Erről Önnek értesítést küldünkaz Ön által megadott e-mail címen. Az értesítésben kiegészítő információt is küldünk.

  Ingatlanjának web oldalunkon történő hirdetése és annak nemzetközi marketing programjainkban és személyes ügyfeleinkfelé történő bemutatása három munkanapon belül kerül megvalósításra.

  Mi olyan kapcsolatot alakítunk ki ügyfeleinkkel, amely mindkét fél jogait és kötelezettségeit biztosítja. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el közvetítői szerződésünket és a „Gyakran feltett kérdések” című megjegyzés rovatunkat

  Ügyfél kategória: INGATLAN VEVŐ

  Elérhető szolgáltatások: ELADÓ INGATLANOK MEGTALÁLÁSA

  A Halkidiki Greece ltd. közvetítői tevékenységet folytat, amely ingatlantulajdonosok számára végzett alábbi üzleti tevékenységben nyilvánul meg:

  ELADÓ INGATLANOK MEGTALÁLÁSA, ÉS AZ INGATLAN ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉBEN VALÓ TELJES KÖZREMŰKÖDÉS

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Ezt a szolgáltatást valamennyi ügyfelünknek ajánljuk nemzetiségükre, lakóhelyükre és az általuk kommunikációra használt nyelvre való tekintet nélkül. A szolgáltatás tárgyát az összes kategóriába besorolt ingatlan képezi.

  Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételéhez az alábbiak szükségesek:

  • meg kell igényelnie a szolgáltatást oly módon, hogy kitölti az ajánlat meghirdetésére vonatkozó formanyomtatványt;
  • el kell küldenie az ajánlatát Személyes Ügyfélszolgálati Központunknak az utasítás szerint meghatározott módon.

  Az Ön ajánlatán azután kezdünk el dolgozni, miután azt vezetői testületünk jóváhagyta. A jóváhagyásra az ajánlatnak a központba történő megérkezésének a megerősítése utáni 24 órában kerül sor. Erről Önnek értesítést küldünkaz Ön által megadott e-mail címen. Az értesítésben kiegészítő információt is küldünk.

  Mi olyan kapcsolatot alakítunk ki ügyfeleinkkel, amely biztosítja mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

  Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el közvetítői szerződésünket és a „Gyakran feltett kérdések” című megjegyzés rovatunkat.

  Ügyfél kategória: HALKIDIKI GREECE Ltd. KÖZVETÍTÉSÉVEL INGATLANT VÁSÁROLT ÜGYFÉL

  Elérhető szolgáltatások: MEGVÁSÁROLT INGATLAN FELÚJÍTÁSA

  A Halkidiki Greece ltd. közvetítői tevékenységet folytat, amely ingatlantulajdonosok számára végzett alábbi üzleti tevékenységben nyilvánul meg:

  MEGVÁSÁROLT INGATLAN FELÚJÍTÁSA

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Ez a szolgáltatást a HALKIDIKI GREECE Ltd. közvetítésével megvásárolt ingatlanok tulajdonosainak ajánljuk.

  A szolgáltatás tárgyát a megvásárolt ingatlan felújítása képezi, amely a tulajdonos nevében és számára kerül elvégzésre.

  Ezek a tevékenységek a szerződésben részletes leírásra kerülnek.
  Az anyagokat az ügyfél választja ki.
  A berendezés megvalósítása katalógus vagy megrendelés alapján történik.
  A teljesítési határidők rövidek.
  Biztosítjuk a magas minőséget.
  Nem szükséges a tulajdonos jelenléte.
  A szerződés megkötésére az adás-vételi szerződés közjegyzői hitelesítése előtt kerül sor, és az ingatlannak az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzése után lép érvénybe.

  Mi olyan kapcsolatot alakítunk ki ügyfeleinkkel, amely biztosítja mindkét fél jogait és kötelezettségeit. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el közvetítői szerződésünket és a „Gyakran feltett kérdések” című megjegyzés rovatunkat.

  Ügyfél kategória: HALKIDIKI GREECE Ltd. KÖZVETÍTÉSÉVEL INGATLANT VÁSÁROLT ÜGYFÉL

  Elérhető szolgáltatások: MEGVÁSÁROLT INGATLAN FENNTARTÁSA

  A Halkidiki Greece ltd. közvetítői tevékenységet folytat, amely ügyfelei számára végzett alábbi üzleti tevékenységben jut kifejezésre:

  MEGVÁSÁROLT INGATLAN FENNTARTÁSA

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Ez a szolgáltatás mindazon ügyfeleinknek ajánljuk, akik a HALKIDIKI GREECE Ltd. közvetítésével vásároltak ingatlanokat.

  Ügynökségünk rendszeresen elvégzi az Ön nevében és az ön számára a megvásárolt ingatlanjára vonatkozó alábbi tevékenységeket:

 • A Tulajdonos képviselete állami és önkormányzati szervek előtt.
 • A fenti szervektől az ingatlan tulajdonosához intézett posta kézhez kapása, feldolgozása és válasz küldése.
 • A Tulajdonos képviselete a társasháztulajdon-közösség előtt, ha van ilyen.
 • Az ingatlan tulajdonjogából és használatából eredő, állandó jellegű, aktuális költségek szervezése, fizetése és könyvelése.
 • Az ingatlan infrastruktúrája állapotának rendszeres ellenőrzése és beszámoló készítése a Tulajdonos számára.
 • Kiegészítő, fizetés ellenében végzett tevékenységek:
  • Az ingatlan igénylés alapján történő takarítása.
  • Az ingatlan belső és külső berendezéseinek karbantartása.
  • Az ingatlan szezonális profilaktikus munkái.
 • A tulajdonos képviselete meghatalmazás alapján történik.

  Mi olyan kapcsolatot alakítunk ki ügyfeleinkkel, amely mindkét fél jogait és kötelezettségeit biztosítja. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el közvetítői szerződésünket és a „Gyakran feltett kérdések” című megjegyzés rovatunkat.

  Ügyfél kategória: BÉRBE ADÓ

  Elérhető szolgáltatások: RÖVIDTÁVÚ, VAKÁCIÓZÓ BÉRLŐK MEGTALÁLÁSA

  A Halkidiki Greece ltd. közvetítői tevékenységet folytat, amely ingatlantulajdonosok számára végzett alábbi üzleti tevékenységben nyilvánul meg:

  BÉRLŐK MEGTALÁLÁSA RÖVIDTÁVRA VAKÁCIÓ IDEJÉN A TELJES IDEGENFORGALMI SZEZONBAN

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Ez a szolgáltatást Halkidiki tengerparti részén található ingatlanok tulajdonosainak ajánljuk. A bérbeadás tárgyát képezheti az egész ingatlan vagy annak része.

  Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételéhez az alábbiak szükségesek:

  • rendelkeznie kell az ingatlan feletti jogaira vonatkozó dokumentummal, és azt kérésre rendelkezésre kell bocsátania;
  • az ingatlannak használatba vételének megtörténtnekkell lennie, és szálláshelyként kell működnie;
  • közel kell, hogy legyen a tengerhez;
  • az ingatlan infrastruktúra rendszerének (vízvezeték, csatorna, elektromos áram vezeték és villamos háztartási gépek) normálisan kell működnie és az ügyfelekre nézve biztonságosnakkell lennie;
  • az ingatlan állapotának,az épületnek,amelyben található és a környezeténekkarban tartottnakkell lennie;
  • a meglévő berendezésnek normális komfortot kell biztosítania, és meg kell felelnie a lakóhelyi szanitéc-higiéniai előírásoknak;.
  • belegyezését kell adnia a májustól októberig tartó szezon egész időtartamára meghatározott dinamikus, rugalmas és konkurens árakba, beleértve
  • belegyezését kell adnia a web oldalunkon keresztül történt helyfoglalás felhasználásába;
  • belegyezését kell adnia a fizetési módszerbe;
  • belegyezését kell adnia a szerződéskötésbe;
  • el kell küldenie az ajánlatát Személyes Ügyfélszolgálati Központunknak az utasítás szerint meghatározott módon.

  Az Ön ajánlatán azután kezdünk el dolgozni, miután azt vezetői testületünk jóváhagyta. A jóváhagyásra az ajánlatnak a központba történő megérkezésének a megerősítése utáni 24 órában kerül sor. Erről Önnek értesítést küldünkaz Ön által megadott e-mail címen. Az értesítésben kiegészítő információt is küldünk.

  Mi olyan kapcsolatot alakítunkki ügyfeleinkkel,amely mindkét fél jogait és kötelezettségeit biztosítja. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el közvetítői szerződésünket és a „Gyakran feltett kérdések” című megjegyzés rovatunkat.

  Ügyfél kategória: BÉRBE ADÓ

  Elérhető szolgáltatások: BÉRLŐK MEGTALÁLÁSA

  A Halkidiki Greece ltd. közvetítői tevékenységet folytat, amely ingatlantulajdonosok számára végzett alábbi üzleti tevékenységben nyilvánul meg:

  BÉRLŐ MEGTALÁLÁSA AZ INGATLAN TERÜLETÉN VÉGZET T, MEGHATÁROZOT T TEVÉKENYSÉG CÉLJÁBÓL, ÉS TELJES KÖZREMŰKÖDÉS A BÉRBEADÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE SORÁN

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Ez a szolgáltatást Halkidiki tengerparti részén található ingatlanok tulajdonosainak ajánljuk. A bérbeadás tárgyát képezheti az egész ingatlan vagy annak része.

  A szolgáltatás tárgyát az alábbi ingatlan kategóriák képezik:

  • szálláshelyek
  • éttermek
  • kávézók
  • bárok
  • üzletek
  • kereskedelmi egységek
  • tengerparti telkek

  A szolgáltatás igénybe vételéhez az alábbiak szükségesek:

  • meg kell igényelnie a szolgáltatást oly módon, hogy kitölti az ajánlat meghirdetésére vonatkozó formanyomtatványt;
  • el kell küldenie az ajánlatát Személyes Ügyfélszolgálati Központunknak az utasítás szerint meghatározott módon.

  Az Ön ajánlatán azután kezdünk el dolgozni, miután azt vezetői testületünk jóváhagyta. A jóváhagyásra az ajánlatnak a központba történő megérkezésének a megerősítése utáni 24 órában kerül sor. Erről Önnek értesítést küldünkaz Ön által megadott e-mail címen. Az értesítésben kiegészítő információt is küldünk.

  Mi olyan kapcsolatot alakítunk ki ügyfeleinkkel, amely mindkét fél jogait és kötelezettségeit biztosítja. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el közvetítői szerződésünket és a „Gyakran feltett kérdések” című rovatunkat.

  Ügyfél kategória: BÉRLŐ

  Elérhető szolgáltatások: BÉRBE ADANDÓ INGATLANOK MEGTALÁLÁSA

  A Halkidiki Greece ltd. közvetítői tevékenységet folytat, amely ingatlantulajdonosok számára végzett alábbi üzleti tevékenységben nyilvánul meg:

  BÉRBE ADANDÓ INGATLANOK MEGTALÁLÁSA AZ INGATLAN TERÜLETÉN VÉGZET T, MEGHATÁROZOT T TEVÉKENYSÉG CÉLJÁBÓL

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Ez a szolgáltatást mindazon ügyfeleinknek ajánljuk, akik Halkidiki tengerparti részén keresnek bérbe adandó ingatlant meghatározott célból.

  A szolgáltatás tárgyát az alábbi ingatlan kategóriák képezik:

  • szálláshelyek
  • éttermek
  • kávézók
  • bárok
  • üzletek
  • kereskedelmi egységek
  • tengerparti telkek

  A szolgáltatás igénybe vételéhez az alábbiak szükségesek:

  • meg kell igényelnie a szolgáltatást oly módon, hogy kitölti az ajánlat meghirdetésére vonatkozó formanyomtatványt;
  • el kell küldenie az ajánlatát Személyes Ügyfélszolgálati Központunknak az utasítás szerint meghatározott módon.

  Gyakran feltett kérdések

  Ingatlanvásárlási közvetítői Szerződés

  Pdf

  PDF icon cont-hu.pdf PDF icon faq-hu.pdf PDF icon serv-01-hu.pdf PDF icon serv-02-hu.pdf PDF icon serv-03-hu.pdf PDF icon serv-04-hu.pdf PDF icon serv-05-hu.pdf PDF icon serv-06-hu.pdf PDF icon serv-07-hu.pdf