Как се определя и какъв е размерът на възнаграждението за Вашето посредничество при продажба на имот?

Посредничеството е вид бизнес дейност. Тя е икономическа единица, която осъществява среща на търсенето и предлагането на недвижими имоти.
Ние не взимаме комисионна, ние получаваме възнаграждение от клиентите си за реално положен труд, реално извършени разходи и осъществено посредничество. Ние инвестираме, за да постигнем бърза и качествена услуга.
Размерът на нашето възнаграждение се определя в % от действителната продажна цена на имота. Той се движи между 1% и 3 % в зависимост от начина на придобиване на Вашата оферта, характеристиките на имота и състоянието на пазара в момента Точният процент се определя по електронен начин след изготвяне на търговската оферта и маркетинговия план за реклама и продажба на Вашия имот. Ще бъдете уведомени за това на посочената за кореспонденция с Вас електронна поща.
Нашият съвет към Вас е да изпратите Вашата оферта в нашия Център за обслужване на клиенти като попълните формата за публикуване на имот. По този начин ще намалите разхода си за посредничество.