Serbian

Centrum pro personální obsluhu zákazníků:

Kategorija klijenta: PRODAVAC NEKRETNINE

Postojeće usluge: PRONALAŽENJE KUPACA NEKRETNINE

„Halkidiki Greece” lтd realizuje posredništvo, koje se izražava u sledećoj privrednoj delatnosti u korist vlasnika nekretnine:

PRONALAŽENJE KUPCA I POTPUNA SARADNJA PRI SKLAPANJU UGOVORA O KUPOVINI-PRODAJI NEKRETNINE“

Poštovani klijenti!

Ova usluga namenjena je vlasnicima nekretnina na obali Halkidikija. Predmet usluge su nekretnine svih kategorija.

Da bi koristili ovu uslugu potrebno je:

 • da posedujete dokumente o Vašem pravu na nekretninu i na zahtev da predostavite njihove kopije
 • da se prijavite za ovu uslugu popunjavanjem formulara za oglašavanje nekretnine
 • da pošaljete svoju ponudu našem Centru za pružanje usluga klijentima na navedeni način.

Rad na Vašoj ponudi počeće nakon njenog odobrenje od strane upravnog organa,što se dešava 24 sata nakon što je centar potvrdio njeno dobijanje. O tome ćemo Vas obavestiti putem elektronske pošte koju ste nam naveli. U tom obaveštenju dobićete dodatnu inormaciju.

Objavljivanje Vaše nekretnine na našem internet sajtu, njeno predstavljanje na našim međunarodnim marketinškim programima i pred klijentima, biće realizovano u roku od tri radna dana.

Mi gradimo odnose sa klijentima na način koji garantuje prava i obaveze obe strane. Molimo Vas pročitajte pažljivo naš ugovor o posredništvu i rubriku sa komentarima„Često postavljana pitanja“

Kategorija klijenta: KUPAC NEKRETNINE

Postojeće usluge: PRONALAŽENJE NEKRETNINA NA PRODAJU

„Halkidiki Greece” lтd realizuje posredništvo, koje se izražava u sledećoj privrednoj delatnosti u korist klijenta:

PRONALAŽENJE NEKRETNINE I POTPUNA SARADNJA PRI SKLAPANJU UGOVORA O KUPOVINI-PRODAJI NEKRETNINE“

Poštovani klijenti!

Ova usluga namenjena je svim našim klijentima bez obzira na njihovu nacionalnost, mesto življenja i jezik komunikacije.

Predmet usluge su nekretnine svih kategorija.

Da bi koristili ovu uslugu potrebno je:

 • da se prijavite za ovu uslugu popunjavanjem formulara za oglašavanje ponude
 • da pošaljete svoju ponudu našem Centru za pružanje usluga klijentima na navedeni način.

Rad na Vašoj ponudi počeće nakon njenog odobrenje od strane upravnog organa, što se dešava 24 sata nakon što je centar potvrdio njeno dobijanje. O tome ćemo Vas obavestiti putem elektronske pošte koju ste nam naveli. U tom obaveštenju dobićete dodatnu inormaciju.

Mi gradimo odnose sa klijentima na način koji garantuje prava i obaveze obe strane. Molimo Vas pročitajte pažljivo naš ugovor o posredništvu i rubriku sa komentarima „Često postavljana pitanja“

Kategorija klijenta: KUPOVINA NEKRETNINE UZ POSREDNIŠTVO AGENCIJE „HALKIDIKI GREECE” Lтd

Postojeće usluge: RENOVIRANJE KUPLJENE NEKRETNINE

„Halkidiki Greece” lтd realizuje posredništvo, koje se izražava u sledećoj privrednoj delatnosti u korist klijenta:

RENOVIRANJE KUPLJENE NEKRETNINE

Poštovani klijenti!

Ova usluga namenjena je vlasnicima, koji su kupili nekretninu uz posredništvo agencije „HALKIDIKI GREECE“ Ltd.

Predmet usluge su radovi na renoviranju u ime Vlasnika, u njegovu koristi i odnosi se na kupljenu nekretninu.

Ove delatnosti opisuju se detaljno u ugovoru.
Materijali su po izboru klijenta.
Opremanje se vrši po katalogu ili po narudžbini.
Rokovi za realizaciju su kratki.
Visoki kvalitet je garantovan.
Prisustvo vlasnika nije neophodno

Ugovor se potpisuje pre overavanja kod javnog beležnika ugovora o kupovini nekretnine i stupa na snagu nakon upisivanja vlasništva u zemljišne knjige.

Mi gradimo odnose sa klijentima na način koji garantuje prava i obaveze obe strane.

Molimo Vas pročitajte pažljivo naš ugovor o posredništvu i rubriku sa komentarima „Često postavljana pitanja“

Status klijenta: KUPOVINA NEKRETNINE UZ POSREDNIŠTVO AGENCIJE „HALKIDIKI GREECE” Lтd

Postojeće usluge: ODRŽAVANJE KUPLJENE NEKRETNINE

„Halkidiki Greece” lтd realizuje posredništvo, koje se izražava u sledećoj privrednoj delatnosti u korist klijenta:

ODRŽAVANJE NEKRETNINE

Poštovani klijenti!

Ova usluga namenjena je našim klijentima koji su kupili nekretninu uz posredništvo agencije „HALKIDIKI GREECE“ Ltd.

Naša Agencija će periodično u Vaše ime i u Vašu korist vršiti sledeće delatnosti koje se odnose na kupljene nekretnine:

 1. predstavljaće Vlasnika pred državnim i opštinskim organima
 2. dobijaće, obrađivaće i vodiće korespodenciju sa tim organima koja je adresirana do Vlasnika nekretnine
 3. predstavljaće Vlasnika pred kondominijumom, ako postoji takav način
 4. organizacije i plaćaće stalne i trenutne troškove, koje se javljaju pri posedovanju i korišćenja nekretnine, i vršiće njihovo obračunavanje.
 5. periodično će proveravati ispravnosti i stanje infrastrukture nekretnine i predostavljaće izveštaj Vlasniku
 6. Usluge koje se dodatno plaćaju
  • Čišćenje nekretnine na zahtev.
  • Održavanje enterijera i eksterijera nekretnine
  • Sezonska zaštita nekretnine

Predstavljanje vlasnika omogućava se izdavanjem punomoćja. Mi gradimo odnose sa klijentima na način koji garantuje prava i obaveze obe strane. Molimo Vas pročitajte pažljivo naš ugovor o posredništvu i rubriku sa komentarima „Često postavljana pitanja“.

Kategorija klijenta: ZAKUPAC

Postojeće usluge: PRONALAŽENJE KRATKOROČNIH STANARA

„Halkidiki Greece” lтd realizuje posredništvo, koje se izražava u sledećoj privrednoj delatnosti u korist vlasnika nekretnine:

PRONALAŽENJE KRATKOROČNIH STANARA ZA ODMORE TOKOM CELE TURISTIČKE SEZONE

Poštovani klijenti!

Ova usluga namenjena je vlasnicima nekretnina na obali Halkidikija. Predmet rentnih odnosa može da bude cela nekretnina ili deo nje.

Da bi koristili ovu uslugu potrebno je:

 • da posedujete dokumente o Vašem pravu na nekretninu i da ih predostavite na zahtev
 • nekretnina treba da bude korišćena i da funkcioniše kao mesto stanovanja
 • da se nalazi u blizini mora
 • infrastruktura nekretnine /vodovod, kanalizacija, elektro instalacija i eletro uređaji/ da finkcioniše normalno i bezbedno za klijente
 • stanje nekretnine, zgrada u kojoj se nalazi nekretnina i okolina treba da budu održavani
 • postojeća oprema treba da obezbedi normalni nivo komforta i da odgovara sanitarno-higijenskim normama življenja
 • da postoji saglasnost za određivanje dinamičnih, fleksibilnih i konkurentnih cena tokom čitave sezone od maja do oktobra, zajedno sa njim
 • da postoji saglasnost za korišćenje rezervacija putem našeg internet sajta
 • da postoji saglasnost u vezi sa načinom plaćanja
 • da postoji saglasnost u vezi sa načinom potpisivanja ugovora
 • da se prijavite za ovu uslugu popunjavanjem formulara za oglašavanje ponude
 • da pošaljete svoju ponudu našem Centru za pružanje usluga klijentima na navedeni način

Rad na Vašoj ponudi počeće nakon njenog odobrenje od strane upravnog organa, što se dešava 24 sata nakon što je centar potvrdio njeno dobijanje. O tome ćemo Vas obavestiti putem elektronske pošte koju ste nam naveli. U tom obaveštenju dobićete dodatnu inormaciju.

Mi gradimo odnose sa klijentima na način koji garantuje prava i obaveze obe strane. Molimo Vas pročitajte pažljivo naš ugovor o posredništvu i rubriku sa komentarima „Često postavljana pitanja“

Kategorija klijenta: ZAKUPODAVAC

Postojeće usluge: PRONALAŽENJE STANARA

„Halkidiki Greece” lтd realizuje posredništvo, koje se izražava u sledećoj privrednoj delatnosti u korist vlasnika nekretnine:

PRONALAŽENJE STANARA ZA REALIZACIJU ODREĐENE DELATNOSTI U NEKRETNINI I POTPUNA SARADNJA PRI POTPISIVANJU UGOVORA O ZAKUPU

Poštovani klijenti!

Ova usluga namenjena je vlasnicima nekretnina na obali Halkidikija. Predmet rentnih odnosa može da bude cela nekretnina ili deo nje.

Predmet usluge su nekretnine sledećih kategorija.

 • mesta za stanovanje
 • restorani
 • kafići
 • barovi
 • prodavnice
 • trgovački lokali
 • placevi pored mora
 • Da bi koristili ovu uslugu potrebno je:

  • da se prijavite za ovu uslugu popunjavanjem formulara za oglašavanje ponude
  • da pošaljete svoju ponudu našem Centru za pružanje usluga klijentima na navedeni način.

  Rad na Vašoj ponudi počeće nakon njenog odobrenje od strane upravnog organa, što se dešava 24 sata nakon što je centar potvrdio njeno dobijanje. O tome ćemo Vas obavestiti putem elektronske pošte koju ste nam naveli. U tom obaveštenju dobićete dodatnu inormaciju.

  Mi gradimo odnose sa klijentima na način koji garantuje prava i obaveze obe strane. Molimo Vas pročitajte pažljivo naš ugovor o posredništvu i rubriku sa komentarima „Često postavljana pitanja“

Kategorija klijenta: ZAKUPAC

Postojeće usluge: PRONALAŽENJE NEKRETNINA ZA IZDAVANJE

„Halkidiki Greece” lтd realizuje posredništvo, koje se izražava u sledećoj privrednoj delatnosti u korist klijenta:

PRONALAŽENJE NEKRETNINE ZA IZDAVANJA ZA REALIZOVANJE ODREĐENE DELATNOSTI

Poštovani klijenti!

Ova usluga namenjena je svim našim klijentima koji žele da iznajme nekretninu na obali Halkidija sa određenim ciljem.

Predmet usluge su nekretnine sledećih kategorija.

 • mesta za stanovanje
 • restorani
 • kafići
 • barovi
 • prodavnice
 • trgovački lokali
 • placevi pored mora

Da bi koristili ovu uslugu potrebno je:

 • da se prijavite za ovu uslugu popunjavanjem formulara za oglašavanje ponude
 • da pošaljete svoju ponudu našem Centru za pružanje usluga klijentima na navedeni način.

Rad na Vašoj ponudi počeće nakon njenog odobrenje od strane upravnog organa, što se dešava 24 sata nakon što je centar potvrdio njeno dobijanje. O tome ćemo Vas obavestiti putem elektronske pošte koju ste nam naveli. U tom obaveštenju dobićete dodatnu inormaciju.

Mi gradimo odnose sa klijentima na način koji garantuje prava i obaveze obe strane. Molimo Vas pročitajte pažljivo naš ugovor o posredništvu i rubriku sa komentarima „Često postavljana pitanja“

Často kladené otázky

Smlouva o zprostředkování při koupi nemovitosti

Pdf

PDF icon cont-rs.pdf PDF icon faq-rs.pdf PDF icon serv-01-rs.pdf PDF icon serv-02-rs.pdf PDF icon serv-03-rs.pdf PDF icon serv-04-rs.pdf PDF icon serv-05-rs.pdf PDF icon serv-06-rs.pdf PDF icon serv-07-rs.pdf